Služby

MPS – elektroinstalace, a.s. disponuje pestrou nabídkou elektroinstalačních služeb. Máme zkušenosti jak s realizací rozmanitých zadání a různorodým rozsahem prací, tak s nejrůznějšími typy stavebních objektů od bytové výstavby přes průmyslové celky až po administrativní budovy a objekty občanské vybavenosti. Při práci se řídíme aktuálními trendy v oboru a zakázky zhotovují kvalifikovaní odborníci, jejichž znalosti a dovednosti jsou na nejvyšší možné úrovni.

Služby

MPS – elektroinstalace, a.s. je vysoce profesionalizovanou a zkušenou firmou v oboru stavebních silnoproudých a slaboproudých elektroinstalačních prací.

Můžete se na nás obrátit, pokud potřebujete:

  • stavební a technologické rozvody silnoproudu
  • světelné elektroinstalace
  • kabelové systémy a trasy
  • přípojnicové systémy
  • telefonní rozvody
  • rozvody strukturované kabeláže
  • elektronická požární a (nebo) zabezpečovací signalizace
  • společné televizní systémy
  • rozvody kabelové televize, kamerových a přístupových systémů, audio systémů a ozvučení
  • …a další slaboproudé elektroinstalace.

Rovněž jsme schopni dodat a zajistit montáž podlahových a parapetních systémů a telefonních ústředen.

Vysokou kvalitu provedené práce zajišťujeme spoluprací s dealerskými firmami světových i českých výrobců. Naše služby jsou personálně plně pokryty kvalifikovanými odborníky a v případě potřeby je možné v krátkém časovém horizontu personální kapacity operativně navýšit.

MPS - elektroinstalace, a.s.